Dødsbobehandling

Dødsbobehandling kan være en uoverskuelig opgave, når man har mistet.

Vi ønsker at gøre det så nemt og enkelt for dig/jer som muligt.

Dødsbobehandling kan dække over mange opgaver og valg, der skal træffes, og kan hurtigt blive tidskrævende. Vi yder bistand med de forskellige aspekter af dødsbobehandling, herunder åbningsstatus, boopgørelser, fællesboopgørelser m.m.

Det er helt og aldeles op til dig/jer, i hvilket omfang vores hjælp er nødvendig.

Kom dog gerne til os tidligst muligt i forløbet, så vi kan tages med på råd og forenkle processen mest muligt.

Hvem er vi?

Læs mere om, hvem du kan møde hos Advokat Kurt Jensen her.

Kurt Jensen

Advokat

Rikke Jørgensen

Advokatsekretær

Mona Kristensen

Advokatsekretær