Straffesager

Forsvarsadvokat og bistandsadvokat


Forsvarsadvokat Kurt Jensen har gennem de seneste mange år beskæftiget sig med straffesager.
Han har stor erfaring inden for de fleste sagskategorier, herunder i mange sager vedrørende

  • Drabsforsøg/grov vold
  • Brandstiftelse
  • Røveri
  • Narko
  • Vold mod børn/videoafhøring
  • Udvisning

Hvis du er eller bliver varetægtsfængslet, bliver du jævnligt besøgt i arresten, ligesom der vil blive etableret kontakt til dine nærmeste, som vil blive informeret i det omfang, det er muligt.

 Du bliver naturligvis løbende orienteret om, hvad der sker i sagen.

Under efterforskningen bliver det påset, at efterforskningen også rettes mod de beviser, der taler for din sag.  Yderligere bevisførelse drøftes med dig enten i arresten eller i forbindelse med et møde.

Forsvarsadvokaten bistår dig fra sagens første stadier indtil afslutning i retten – også under en eventuel ankesag.

Forsvarsadvokat Kurt Jensen vil sørge for det bedst mulige forsvar i din sag, hvilket forudsætter en tæt opfølgning under hele forløbet.

I sager, hvor advokat Kurt Jensen ikke er forsvarsadvokat, bistår han jævnligt den forurettede som bistandsadvokat med bl.a. at sikre forurettede den retsmæssig erstatning.